MATLAMATMATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID

Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid berfungsi sebagai individu yang seimbang, berdikari, berpengetahuan dan berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk potensi dankebolehan ke tahap maksima dan menyuburkan potensi kepimpinan.

No comments:

Post a Comment